Vzorový formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží nebo vrátit zboží v zákonné době.

Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej

vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

(zde vyplňte za e-shop jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele)

Internetový obchod:               www.KoupitHned.cz  Roman Zelinský

Se sídlem:                                                         V Malém Háji 361,Odolená Voda, 25070

IČ/DIČ:                                                                                     76379183

E-mailová adresa:                                                     levny.shop@seznam.cz

Telefonní číslo:                                                                       774906869

 

(Následující požadované údaje doplní Váš zákazník)

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:        

Moje adresa:                             

Můj telefon a e-mail:             

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však

vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ) vrátit zboží v zákonné lhůtě. Požaduji vyřídit reklamaci ( vrátit zboží ) následujícím způsobem: (* zde je

třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o

opravu produktu a to nejpozději (v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů) nebo vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů bez udaní důvodů. Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení ) emailem o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na

opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době

jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. Email:
  7. Telefon:

 (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

  

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                                      (podpis)
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)
Dne  (zde doplňte datum)
(podpis)
________________________________ ______
 Jméno a příjmení spotřebitel